Na přípravě znaleckých posudků spolupracujeme se soudním znalcem Ing. Taťanou Holoušovou, Csc., členem Komory soudních znalců ČR, která nabízí znaleckou činnost v oboru ekonomika (ceny a odhady nemovitostí) a stavebnictví (stavby obytné a průmyslové).

Dále nabízíme odhad obvyklé ceny nemovitostí, např. pro dědická řízení. 

Masivní inzerce Exportujeme na